BŁĘDNE KOŁO
SYTUACYJNA GRA SZKOLENIOWA

współpraca:
 

Motto:
„…Jakieś wydarzenie lub jakaś zmiana w jednym kraju – czy to upadek banku, krach na giełdzie lub rynku nieruchomości, czy to zabójstwo polityczne albo dewaluacja waluty – rozprzestrzenia się na inne i powoduje potężne turbulencje, pod wpływem których cały system meandruje w zupełnie nie przewidywanym kierunku…” 

Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. 
Philips Kotler, John A. Caslione
 

       W dzisiejszej - szybko, a nawet jeszcze szybciej - zmieniającej się rzeczywistości ciągle wyrastają przed nami nowe przeciwności. Wyrastają szybciej niż grzyby po deszczu. Prześcignięcie nieustannie rodzących się przeciwności zapewnia sukces Tobie i Twojej Firmie.

      Uczestnicy w trakcie tej gry sytuacyjnej napotykają niecodzienne przeszkody, które przekształcają ich drogę w na pozór Błędne Koło. Poszczególne zadania są rozgrywane w atrakcyjnym terenie Kolibki Adventure Park. Żeby pokonać przeciwności potrzeba różnorodnych strategii, które nie są inwazyjne i nie stanowią zagrożenia dla Firmy. Celem każdego zadania jest kreatywne rozwiązanie problemu według, jakże niekonwencjonalnych zasad: rywalizując poprzez współpracę i współpracując poprzez rywalizację.

  

 

        Ta sytuacyjna gra szkoleniowa pokaże jak różne bariery zniekształcają a nawet udaremniają prawidłowy przekaz w komunikacji interpersonalnej i jak skutecznie pokonywać takie utrudnienia. Element finansowy wprowadzony do rozgrywki w Błędnym Kole dostarczy błądzącym w  nim dodatkowych emocji i ekscytacji. Tak samo jak w życiu: "jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze" - gra uświadomi, często pomijane, wzajemne zależności pomiędzy korzyściami finansowymi małego i dużego portfela.

         Napotykane przeszkody mogą doprowadzić każdą Firmę do bankructwa albo… na szczyt. Gdzie wtedy znajdzie się Twoja Firma, zależy od kreatywnej umiejętności adaptacji w zmieniających się warunkach. I tutaj najważniejsza jest adaptacja każdego ogniwa…

   

 

„Toyota, już w połowie XX wieku i w przeciwieństwie zachodnich rywali po prostu uwierzyła, że szeregowi pracownicy mogą być czymś więcej niż tylko trybikami w bezdusznej machinie produkcyjnej. Że jeśli wyposażyć ich w odpowiednie narzędzia i wiedzę, mogą rozwiązywać problemy, wprowadzać innowacje, stanowić zmiany. Dzięki takiemu prowadzeniu i zarządzaniu firmą, Toyota - jako jedna z pierwszych - dostrzegła w swej sile roboczej geniusz niezbędny do szybkiego, a zarazem nieustającego postępu operacyjnego."

Efekty tak skutecznej filozofii możemy na bieżąco obserwować po dziś dzień. Dlatego też, w naszych szkoleniach, odwołujemy się do bogatych i wieloznaczeniowych segmentów japońskiej szkoły biznesu Gemba Kaizen. A "błądzący po kole" zobaczą jak własne zaangażowanie lub jego katastroficzny brak przekładają się na wyniki finansowe całej Firmy.

 

 

Jak wynika z odpowiedzi pojawiających się w przeprowadzanych ankietach podsumowujących, Błędne Koło jest grą szkoleniową dla biznesu, dzięki której:

  • Uczestnicy zapamiętają do 80 % przekazywanej wiedzy jednocześnie dobrze ją rozumiejąc.
  • Udział w grze wywołuje emocje i ekscytacje, przez co uczestnicy stają się bardziej zaangażowani i trwalej zapamiętują wnioski ze szkolenia.
  • Błądzący po Kole zaczynają inaczej i lepiej rozumieć złożone zjawiska i pojęcia biznesowe, które przekazywane w książce, czy podczas stacjonarnego wykładu nie są tak łatwo przyswajalne.

Uczestnictwo w Błędnym Kole pozwala na:

  • Odnalezienie się w sytuacjach, kiedy trzeba współpracować z przypadkowymi ludźmi i dostrzegać nowe cele.
  • Poznanie różnych, kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów.
  • Zrozumienie zalet podążania małymi krokami do dużego celu.
  • Uchwycenie sensu stosowania pozytywnego wyładowywania negatywnych emocji.
  • Efektywne wykorzystywanie współpracy zespołowej do rozwiązywania złożonych problemów.

   

   

    Zajęcia prowadzone są równocześnie przez trzech trenerów, kilku instruktorów i asystentów co wywołuje w uczestnikach ciągły stan gotowości do działania. A z drugiej strony efekt synergii - współpraca 3 trenerów - przyczynia się do dużo większej skuteczności w implementowaniu rozwiązań szkoleniowych do codziennej pracy.


Każda gra jest poprzedzona studyjną wizytą w Firmie, dzięki czemu poszczególne elementy gry są dostosowywane do specyfiki Firmy.


                                                        

 

         Liczba uczestników zależy od decyzji firmy. Założeniem gry jest stworzenie trzech rywalizujących i współpracujących zespołów, najlepiej z równą liczbą członków. Optymalna grupa to około 30 uczestników. Mimo iż wydaje się to dużą liczbą uczestników, to opieka trzech trenerów z asysytentami zapewnia wszystkim aktywne uczestnictwo w grze. Koszt uczestnictwa w grze Błędne Koło dla grupy optymalnej wynosi od 297 zł do 697 zł (netto za uczestnika).