Prowadzimy szkolenia według autorskiego projektu wzajemnego połączenia przekazywanych treści merytorycznych z metodami i ćwiczeniem kreatywności w praktyce. To innowacyjne rozwiązanie dydaktyczne wypełniło niezagospodarowaną niszę szkoleń specjalistycznych i rozwoju osobistego. Dzięki czemu uczestnicy mają dostęp do wyjątkowego i niespotykanego jednoczesnego wykorzystywania wiedzy teoretycznej i praktycznej z twórczym rozwiązywaniem problemów w praktyce. Takie ujęcie tematu wypływa również z podstaw japońskiej filozofii biznesu - Gemba Kaizen czyli nieustannego doskonalenia się, która legła u podstaw naszego innowacyjnego projektu szkoleniowego. Po szkoleniu każdy z uczestników lepiej zrozumie korzyści płynące z korelacji rozwoju osobistego z wiedzą specjalistyczną. Finałem zajęć jest rozegranie fragmentu naszej autorskiej gry szkoleniowej Wynalazek.
 


"PRZY OKRĄGŁYM STOLE"


ROZMOWY BEZ TAJEMNIC
czyli Jak Umiejętnie Wykorzystywać Mowę Ciała
w Zarządzaniu i Prowadzeniu Firmy aby Osiągnąć Sukces

[R2]

Opis:

Komunikacja niewerbalna istnieje już ponad milion lat. Jest więc znacznie starsza od mowy, powstałej prawdopodobnie w późnym plejstocenie, ok. 40 tys. lat temu. Ta pierwotna forma komunikacji jest jedynym środkiem porozumiewania się zwierząt, które za pomocą mimiki, postaw, gestów, pomrukiwań, warknięć itd. dobierają partnerów, ustalają hierarchię dominacji i współpracują w grupach.

Antropolog Albert Merabian odkrył, że w procesie komunikacji interpersonalnej tylko 7% informacji przekazują słowa, 38% brzmienie głosu, a 55% mowa ciała. Podobne wyniki uzyskał psycholog Ray Birdwhistell. Zbadał on, ile czasu dziennie zajmuje nam mówienie i odkrył, że średnio mówimy 10 minut, maksymalnie 20 minut dziennie!
Natomiast jedno zdanie przeciętnie trwa, nie dłużej niż, dwie i pół sekundy!
Dla Birdwhistella było to jednoznaczne z tym, że w procesie komunikowania się, co najmniej 65% uzyskanych informacji pochodzi z ekspresji niewerbalnej.   

Odkryjemy przed Tobą wiele tajemnic mowy ciała:  Co daje nam spójność przekazu? Co oznaczają dane gesty? Jak manipulować mową ciała? Jak stać się mistrzem mowy ciała? Jak spreparować pierwsze wrażenie? Z kim nie warto nawiązywać kontaktów?

„Życie to taki dziwny teatr, gdzie tragedia miesza się z farsą, scenariusz piszą sami aktorzy, suflerem jest sumienie i nigdy nie wiadomo kiedy otworzy się zapadnia.”

Andrzej Majewski

Program / Metody:

 1. Style komunikacji niewerbalnej

 • Tendencja afiliatywna
 • Tendencja dominatywna
 1. Komunikaty niewerbalne

 • Mimika
 • Pantomimika
  • Emblematy
  • Regulatory
  • Ilustratory
  • Adaptory
 • Zachowania przestrzenne
 • Czynniki paralingwistyczne
 • Powierzchowność
 • Stany fizjologiczne
 • Budowa ciała
 • Postawa ciała
 • Oczy
 1. Komunikaty interakcyjne

 • Kontakt wzrokowy
 • Relacje przestrzenne
 • Dystans interakcji:
  • Strefa intymna
  • Strefa osobista
  • Strefa społeczna
  • Strefa publiczna
 • Dotyk

 1. Przyczyny zaburzeń w komunikowaniu:

 • Brak przygotowania do rozmowy
 • Brak jasności komunikatu
 • Okoliczności
 • Niedokładny odbiór/wybiórczość
 • Subiektywizm
 • Brak zaufania/szacunku

Wszystkie powyższe elementy są realizowane w korelacji z twórczymi metodami rozwiązywania problemów w praktyce.
Wykorzystywane są różne formy dydaktyczne: wykład, warsztat, case study, drama, gra szkoleniowa i dyskusja moderowana przez trenera.

Cena szkolenia obejmuje:

 • 2 dni zajęć szkoleniowych po 8 godzin dziennie w wyjątkowej grupie osób;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie papierowej lub elektronicznej;
 • Talię kart do gry Creativity zawierającą treningowy zestaw wyzwań werbalnych z przykładowymi rozwiązaniami;
 • Konsultację w zakresie indywidualnej sytuacji problemowej związanej z prowadzonym biznesem (w podstawowym zakresie tematycznym, via Skype w ciągu 7 dni po szkoleniu);
 • Każdego dnia serwis kawowy;
 • Każdego dnia smaczny obiad;
 • Wiele zaskakujących sytuacji i niekonwencjonalnych wydarzeń.

Szkolenie prowadzi:

Radomir Piorun


Radomir Piorun

Aktor, reżyser i pedagog Wrocławskiego Teatru Pantomimy
im. H. Tomaszewskiego;
Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu:

  - dyplom w zakresie Prawnej Ochrony Dóbr Kultury;
  - studia podyplomowe o specjalności Menedżer Kultury;

Ukończył Chrześcijańskie Studium Teatru Ruchu Towarzystwa Teatralnego Belletherst Production z San Diego, USA pod kierunkiem Kathleen Ann Thompson;
Posiada Dyplom Związku Artystów Scen Polskich w specjalności Aktor Mim.  

Uczestniczył w wielorakich działaniach teatralnych w tym m.in.

 • Spektakle plenerowe w ramach szkoły pantomimy Kathleen Ann Thompson
 • Udział w warsztatach profesora sztuki mimu Etienne Decroux
 • Udział w warsztatach Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice
 • Założyciel Kolskiego Teatru Pantomimy
 • Instruktor teatralny i kierownik Kolskiego Teatru Pantomimy w latach 1996-2004
 • Pomysłodawca i twórca Festiwalu Teatrów Ruchu w Kole
 • Organizator Ogólnopolskich Warsztatów Pantomimy

Stworzył autorskie spektakle teatralne:

 • Deszcz nas Zasłania
 • Rzeźbiarz
 • Piekło
 • Quasimodo
 • Serce
 • Jonatan
 • Dożywotnio Usprawiedliwiony
 • Krzesła
 • Limbo

Aktor w spektaklach Wrocławskiego Teatru Pantomimy:
Kaprys, Tragiczne Gry, Małpy, Galapagos, Śmierć w Wenecji, Gastronomia, Osąd,
Stazione Termini, Poławiacze Papieru, Przygody M. Koziołkiewicza, Nakręcona Pomarańcza
(Teatr Współczesny), Carmina Burana (Opera Śląska)

Prowadzi szeroką działalność pedagogiczną w tym m.in.:

 • Wykładowca komunikacji – body language w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • Wykładowca plastyki ruchu we Wrocławskim Teatrze Pantomimy oraz sztuki pantomimy w Studiu WTP

Szczegółowy zakres tematyczny i formy szkolenia opracowywane są na podstawie indywidualnych ustaleń z firmami zamawiającymi szkolenie i dostosowane do ich branży i profilu oraz zindywidualizowanych potrzeb.

Podstawowa cena za dzień szkoleniowy wynosi netto 9.000,- zł za grupę do 16 uczestników.
Każdy Klient ma możliwość negocjacji finansowych.