NASZA FIRMA

Nazywam się Barbara Mierosławska, jestem Doradcą Podatkowym nr 04926. Od 18 lat skutecznie i z powodzeniem zajmuję się podatkami i księgowością moich Klientów.

Zanim rozpoczęłam usługi rachunkowe i doradcze tylko marzyłam o stworzeniu własnej firmy. A skoro marzenia są po to, żeby je spełniać... Odważyłam się! Zbudowałam Kancelarię na miarę swoich marzeń.

Przyszedł czas na kolejne spełnienia, już poza zawodowe. Chciałam malować i... pokazałam swoje obrazy na szkle malowane podczas sopockiego wernisażu. Zaparłam się, że nie polecę balonem i... foto-reportaż z "Mojego Lotu Balonem" można obejrzeć w Galerii na tejże stronie. Dlatego wszystkich namawiam, żeby realizowali swoje marzenia i przekraczali granice swoich dokonań.

Zapraszam Was wszystkich do odbycia wspólnej podróży przez światy finansów-rachunkowości-edukacji-twórczości.

Prezes Zarządu


 

______________________________
 

 

TAX Finanse Rachunkowość Edukacja Twórczość Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 50 000 zł, specjalizuje się w:

  • obsłudze finansowej podmiotów gospodarczych wszystkich rodzajów,
  • wspieraniu nowoczesnego zarządzania firmą na każdym jej szczeblu organizacyjnym,
  • doradztwie finansowym z pierwszeństwem dla doradztwa podatkowego,
  • wspieraniu młodej przedsiębiorczości,
  • opracowywaniu dokumentacji projektowych do projektów unijnych dla wszystkich kategorii wnioskodawców i beneficjentów,
  • obsłudze księgowej z zastosowaniem technologii internetowych w tym B2B,
  • realizacji przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych, które preferują doskonalenie z zakresu finansów, księgowości, marketingu, kreatywności, zarządzania przyszłością.

Prezesem Zarządu Spółki jest mgr Barbara Mierosławska, która zajmuje się doradztwem podatkowym i usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych od 1994 roku, posiada Certyfikat Ministra Finansów nr 1106. Wswojej działalności, skutecznie i z powodzeniem, realizuje na co dzień, wraz ze współpracownikami, takie zadania jak:

w sferze zarządzania - redakcja biznes planów, ocena sytuacji finansowej firm i projekty programów naprawczych, systemy obiegu dokumentów wraz ze szczegółowymi procedurami, doradztwo podatkowe w pełnym zakresie;

w sferze młodej przedsiębiorczości - wydawane są poradniki podatkowe oraz szkolenia e-learningowe omawiające tematy z różnych dziedzin gospodarczych;

w sferze księgowości - bieżącą obsługa księgową firm o różnorodnych rodzajach działalności i różnych formach prawnych, wdrażanie komputerowych systemów księgowych w tym w standardzie B2B, organizacja systemu księgowego od podstaw;

w sferze szkoleń - realizowane są praktyki zawodowe, organizowane szkolenia podatkowe i księgowe oraz uczestnictwo w projektach unijnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Korzystamy z oprogramowania komputerowego, które jest zgodne z warunkami art. 20 ust. 5 ustawy o rachunkowości.
  • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu charakteru świadczonych usług.
  • Nasza Firma gwarantuje zachowanie tajemnicy.