NASZA FIRMA - KONTAKT

TAX FINANSE RACHUNKOWOŚĆ EDUKACJA TWÓRCZOŚĆ Spółka z o.o.

81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 81/1


tel (58) 555 56 56

fax (58) 555 56 55

e-mail: piotr@taxszkolenia.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000204512

REGON 193032295

NIP 585-14-05-573

kapitał zakładowy: 50.000 zł


Bank Spółdzielczy w Sztumie

Rachunek nr 84 8309 0000 0067 4627 2000 0010