BIURO RACHUNKOWE

Oferujemy różne modele współpracy. Korzystamy z Comarch ERP Optima, co wiąże się z dużym usprawnieniem prowadzonej działalności. Podejmując z nami  współpracę klient może wybrać jeden z pięciu modeli kooperacji:

 

Model 1 – Tradycyjny

Używamy program Comarch ERP Optima w modelu usługowym, natomiast księgowanie odbywa się w momencie, gdy dokumenty zostaną dostarczone przez klienta do biura.

 

Model 2 - Podgląd danych

W tym modelu wykorzystujemy do prowadzenia księgowości Comarch ERP Optima w modelu usługowym, księgowanie odbywa się w momencie, gdy dokumenty zostaną dostarczone przez klienta do biura. Klient może monitorować swoje dane finansowo-księgowe, w trybie „tylko do odczytu” za pomocą aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Aplikacja pozwala kontrolować istotne kwestie przez przeglądarkę internetową. „Podgląd danych” co pozwala klientowi na bieżące monitorowanie swojej sytuacji finansowej.

 

Model 3 – Pełna współpraca

Pełna współpraca polega na wspieraniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie klienta, poprzez udostępnienie aplikacji Comarch ERP iFaktury24 (bezpłatnie!). Dzięki tej aplikacji dokumenty sprzedażowe za pomocą jednego kliknięcia zostaną przekazane do nas – proces przekazywania dokumentów tym samym znacząco się skróci.

 

Model 4 – Weryfikacja

W tym przypadku klient sam prowadzi swoją księgowość oraz ewidencję kadrowo-płacową, wykorzystując Comarch ERP Optima w modelu usługowym. Biuro rachunkowe kontroluje prawidłowość wprowadzonych zapisów, pod względem merytorycznym. Przejmuje natomiast prowadzenie ksiąg, w sytuacji, gdy klient sam nie jest w stanie tego zrobić. Zarówno klient, jak i biuro rachunkowe mają dostęp do modułów Comarch ERP Optima w modelu usługowym.

 

Model 5 – Księgowanie na brudno

Klient samodzielnie zajmuje się ewidencją księgową za pomocą Comarch ERP Optima (w modelu usługowym), jednakże dokumenty zapisywane są do bufora – „na brudno”. Dokumenty przechowywane są przez klienta, zaś biuro rachunkowe przez Internet weryfikuje poprawność dokonanych zapisów oraz zajmuje się deklaracjami podatkowymi oraz ich złożeniem.